BIM

 

  • Với việc ứng dụng mô hình BIM, chúng tôi đã đưa việc thiết kế & QLDA thực tế hơn, gắn liền hơn với thi công. Ứng dụng Autodesk BIM 360 vào việc QLDA.
  • BIM (Building Information Modeling) đã thúc đẩy và cải tiến tiến trình thực hiện dự án nhờ vậy mà chúng tôi có thể kiểm soát tốt hơn chi phí, tiến độ và những khó khan phát sinh trong quá trình thực hiện Dự Án.
  • Chúng tôi, với xu hướng đang ứng dụng và cải tổ bộ máy một cách sâu rộng với mục tiêu trở thành những nhà tiên phong và lớn mạnh trong lĩnh vực xây dựng.
  • Áp dụng thành công công nghệ BIM và Autodesk BIM 360 vào các Dự án (Depot Metro Tham Lương với gần 600 căn hộ, Golf View với 470 căn hộ) trong giai đoạn thiết kế, thi công và QLDA với chất lượng đảm bảo, rút ngắn thời gian thi công và tiết kiệm chi phí.
.
.
.
.

Tobet88

Mekong Smart City Dự Án Mekong Smart City Mekong Smart City Nova land Mekong Dragon Town Blue Dragon Town Midtown The Peak Celesta Heights Dự Án Dragon Town Dragon Town Dragon Town Hồng Ngự Dragon Town Nova