CƠ CẤU TỔ CHỨC

VĂN HÓA CÔNG TY

CAM KẾT – CHÂN THÀNH – ĐỒNG ĐỘI

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC

  • Dự án được đặt ở vị trí trung tâm trong cơ cấu hoạt động nhằm đáp ứng những mong đợi của khách hàng. Để trở thành công ty tốt nhất, trước hết KT IE&C phải là tốt nhất trong con mắt của khách hàng .
  • Cùng với việc tuân thủ các quy định về pháp luật của Nhà nước Việt Nam, hoạt động kinh doanh của KT IE&C còn thực hiện theo đúng quy định trong điều lệ của công ty đã được thông qua.

CẢI TIẾN TRONG CƠ CẤU – AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

  • Ưu tiên hàng đầu và được xem là trách nhiệm chính của KT là bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của nhân viên và của tất cả mọi người tham gia vào quá trình xây dựng.
  • Trên quan điểm nhân văn, và sự tôn trọng của KT đối với khách hàng. Nó cũng là một tiêu chí đánh giá bởi theo chúng tôi : Các dự án với các hồ sơ An toàn & Môi Trường tốt nhất cũng là các dự án có hiệu quả nhất.
  • Nền tảng hệ thống quản lý chặt chẽ cùng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, được hiện hữu trong 4 giá trị cốt lõi: An toàn, Chất lượng, Tiến độ, Sự Hài Lòng Của Khách Hàng. Trong đó, yếu tố “An toàn và Môi Trường’’ được đặt lên hàng đầu trong bất cứ dự án nào của chúng tôi.
.
.
.
.

Tobet88

Mekong Smart City Dự Án Mekong Smart City Mekong Smart City Nova land Mekong Dragon Town Blue Dragon Town Midtown The Peak Celesta Heights Dự Án Dragon Town Dragon Town Dragon Town Hồng Ngự Dragon Town Nova