GIỚI THIỆU VỀ VĂN PHÒNG CÔNG TY KT

GIỚI THIỆU VỀ VĂN PHÒNG CÔNG TY KT

Dựa trên mong muốn của nhân viên về một môi trường làm việc xanh, kết hợp không gian hài hòa nhằm đem lại cảm giác thoải mái khi làm việc cho tập thể. Công ty đã thiết kế lại văn phòng nhằm thoát ly khỏi kiến trúc lối mòn, hay quan điểm mỗi người về một văn phòng nhàm chán của các công ty xây dựng hiện nay.


Xem video giới thiệu Công ty :

Share this post

.
.
.
.

Tobet88

Mekong Smart City Dự Án Mekong Smart City Mekong Smart City Nova land Mekong Dragon Town Blue Dragon Town Midtown The Peak Celesta Heights Dự Án Dragon Town Dragon Town Dragon Town Hồng Ngự Dragon Town Nova