CẢNH QUAN ĐƯỜNG 12A THANH LONG BAY

CẢNH QUAN ĐƯỜNG 12A THANH LONG BAY

Tên Dự Án KHU PHỨC HỢP THANH LONG BAY.
Địa điểm Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.
Quy mô Dự Án Tổ hợp nghỉ dưỡng các căn hộ biển.
Chủ Đầu Tư Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam.
Diện tích xây dựng 90,000 ha.
Công việc Thi công cảnh quan đường 12A

 

PHỐI CẢNH 3D ĐƯỜNG 12A
 

HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐƯỜNG 12A
Share this post

.
.
.
.

Tobet88

Mekong Smart City Dự Án Mekong Smart City Mekong Smart City Nova land Mekong Dragon Town Blue Dragon Town Midtown The Peak Celesta Heights Dự Án Dragon Town Dragon Town Dragon Town Hồng Ngự Dragon Town Nova