QUẢN LÝ DỰ ÁN

  • Ứng dụng công nghệ thông tin (Autodesk BIM360) trong Quản lý dự án để tối ưu hóa chi phí nhân lực và bộ máy cho công tác quản lý dự án.
  • Tư vấn các biện pháp thi công, nguyên vật liệu phù hợp với nguồn vốn của chủ đầu tư.
  • Chủ động hóa trong việc tổ chức giám sát, điều phối tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công và chất lượng của toàn dự án.
  • Chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình thi công.
  • Phát triển D&B Design & Build thay vì ứng dụng phương pháp thông thường (Design & Bid & Build – D&B&B) như trước đây để :
  • D&B giúp chủ đầu tư loại bỏ nhiều công đoạn phức tạp so D&B&B.
  • D&B giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, tiết kiệm hơn 30% thời gian, góp phần tối ưu hóa việc sử dụng dòng tiền & nhân lực.
  • D&B giúp tiết kiệm 10 – 15% tổng vốn đầu tư của dự án
.
.
.
.

Tobet88

Mekong Smart City Dự Án Mekong Smart City Mekong Smart City Nova land Mekong Dragon Town Blue Dragon Town Midtown The Peak Celesta Heights Dự Án Dragon Town Dragon Town Dragon Town Hồng Ngự Dragon Town Nova