THI CÔNG XÂY DỰNG

Ngoài thiết kế, quản lý dự án, chúng tôi  còn là nhà thầu chính, thi công các công trình lớn:

 1. Metro Depot Tham Lương Block A & B:
  • 17 tầng (2 tầng hầm).
  • Diện tích sàn xây dựng: 65.941 m2.
  • Giá trị hợp đồng: 446 tỉ VNĐ.
 2. Vinaland Tower:
  • 22 tầng (2 tầng hầm).
  • Diện tích sàn xây dựng: 38.842 m2.
  • Giá trị hợp đồng: 332 tỉ VNĐ.
 3. Golfview Tân Sơn:
  • 12 tầng (2 tầng hầm).
  • Diện tích sàn xây dựng: 53.702 m2.
  • Giá trị hợp đồng: 483 tỉ VNĐ.

Bảng tóm tắt các dự án tiêu biểu xem tại bài viết: Dự Án Tiêu Biểu.

.
.
.
.

Tobet88

Mekong Smart City Dự Án Mekong Smart City Mekong Smart City Nova land Mekong Dragon Town Blue Dragon Town Midtown The Peak Celesta Heights Dự Án Dragon Town Dragon Town Dragon Town Hồng Ngự Dragon Town Nova