Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC

Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật xây dựng KT. Địa chỉ: số 42 Thanh Nga, KDC Gia Hoà, Phước Long B, Quận 9. Tuyển dụng: 02 kỹ sư, cao đẳng hoặc trung cấp nghành Cấp Thoát Nước, môi trường hoặc ĐHKK. Kinh nghiệm 1 năm trở lên (ưu tiên biết Revit). Công việc: giám sát công trình, bóc khối lượng. Mức lương: [...]

.
.
.
.

Tobet88

Mekong Smart City Dự Án Mekong Smart City Mekong Smart City Nova land Mekong Dragon Town Blue Dragon Town Midtown The Peak Celesta Heights Dự Án Dragon Town Dragon Town Dragon Town Hồng Ngự Dragon Town Nova